ஈழஆலயம்
     தேசத்தின் குரல்
     பிரிகேடியர்பால்ராஜ்
     பிரிகேடியர்தமிழ்செல்வன்
     மாவீரர் துயிலும் இல்லங்கள்
     மாவீரர்நாள்
     கரும்புலிகள்
     வான்வீரர்கள்
     தலைவா்படம்
     நினைவுஅலைகல்
     விடுதலையின்உயிரகள்
     உங்களுக்கு
     மதீ
     ஈழத்து MP 3 பாடல்கள்
     jegn
     அருச்சுனா படங்கள்
     எல்லாளன் திரைப்படம்
மாவீரர்களுக்கு இணையத்தில் வீரவணக்கம் - பிரிகேடியர்தமிழ்செல்வன்


 

lrg-1434-dscf0004
lrg-1434-dscf0004

lrg-1435-1
lrg-1435-1

lrg-1436-dscf0005
lrg-1436-dscf0005

lrg-1437-dsc05325
lrg-1437-dsc05325

lrg-1438-dscf0106
lrg-1438-dscf0106

lrg-1439-dsc05326
lrg-1439-dsc05326

lrg-1440-dscf0107
lrg-1440-dscf0107

lrg-1442-dscf0211
lrg-1442-dscf0211

lrg-1443-dsc 0111
lrg-1443-dsc 0111

lrg-1444-dscf0213
lrg-1444-dscf0213

lrg-1445-dsc 0144
lrg-1445-dsc 0144

lrg-1446-dscf0212
lrg-1446-dscf0212

lrg-1447-dsc 0161
lrg-1447-dsc 0161

lrg-1448-dscf0217
lrg-1448-dscf0217

lrg-1449-dsc 0170
lrg-1449-dsc 0170

Found: 64 image(s) on 5 page(s). Displayed: image 16 to 30.

lrg-1450-dscf0220
lrg-1450-dscf0220

lrg-1451-dsc 2041
lrg-1451-dsc 2041

lrg-1452-dscf1363
lrg-1452-dscf1363

lrg-1453-dsc 2043
lrg-1453-dsc 2043

lrg-1454-dscf1530
lrg-1454-dscf1530

lrg-1455-dsc 3468
lrg-1455-dsc 3468

lrg-1456-dscf1534
lrg-1456-dscf1534

lrg-1457-dsc 3471
lrg-1457-dsc 3471

lrg-1458-dsc 3473
lrg-1458-dsc 3473

lrg-1459-dsc 3474
lrg-1459-dsc 3474

lrg-1460-dsc 6560
lrg-1460-dsc 6560

lrg-1461-dsc 6614
lrg-1461-dsc 6614

lrg-1462-dsc 6625
lrg-1462-dsc 6625

lrg-1463-dsc 6627
lrg-1463-dsc 6627

lrg-1464-dsc 6659
lrg-1464-dsc 6659

lrg-1465-dsc 9715
lrg-1465-dsc 9715

lrg-1466-dsc 9720
lrg-1466-dsc 9720

lrg-1467-dsc 9724
lrg-1467-dsc 9724

lrg-1468-dsc 9725
lrg-1468-dsc 9725

lrg-1469-dsc 9726
lrg-1469-dsc 9726

lrg-1470-dsc 9739
lrg-1470-dsc 9739

lrg-1471-dsc 9741
lrg-1471-dsc 9741

lrg-1472-dscf1998
lrg-1472-dscf1998

lrg-1473-dscf1999
lrg-1473-dscf1999

lrg-1474-dscf2000
lrg-1474-dscf2000

lrg-1475-dscf2001
lrg-1475-dscf2001

lrg-1476-dscf2003
lrg-1476-dscf2003

lrg-1477-dscf2004
lrg-1477-dscf2004

lrg-1478-dscf2005
lrg-1478-dscf2005

lrg-1479-dscf2006
lrg-1479-dscf2006

lrg-1480-dscf2007
lrg-1480-dscf2007

lrg-1481-dscf2010
lrg-1481-dscf2010

lrg-1482-t s norwaz 003
lrg-1482-t s norwaz 003

lrg-1483-t s norwaz 004
lrg-1483-t s norwaz 004

lrg-1484-t s norwaz 008
lrg-1484-t s norwaz 008

lrg-1485-t s norwaz 019
lrg-1485-t s norwaz 019

lrg-1486-t s norwaz 023
lrg-1486-t s norwaz 023

lrg-1487-t s norwaz 024
lrg-1487-t s norwaz 024

lrg-1488-t s norwaz 027
lrg-1488-t s norwaz 027

lrg-1489-01
lrg-1489-01

lrg-1490-dscf1536
lrg-1490-dscf1536

lrg-1491-dscf1537
lrg-1491-dscf1537

lrg-1492-tamilc
lrg-1492-tamilc

lrg-1493-tttsss
lrg-1493-tttsss

lrg-743-20071102005
lrg-743-20071102005

lrg-750-switzerland sri lan 631457s
lrg-750-switzerland sri lan 631457s

lrg-751-ts
lrg-751-ts

lrg-752-ts10
lrg-752-ts10

lrg-753-ts-1
lrg-753-ts-1

   


இறுதிவணக்க நிகழ்வு
 Found: 65 image(s) on 5 page(s). Displayed: image 1 to 15.

03 11 07 thamilchelvan 01
03 11 07 thamilchelvan 01

03 11 07 thamilchelvan 02
03 11 07 thamilchelvan 02

03 11 07 thamilchelvan 03
03 11 07 thamilchelvan 03

03 11 07 thamilchelvan 04
03 11 07 thamilchelvan 04

03 11 07 thamilchelvan 05
03 11 07 thamilchelvan 05

03 11 07 thamilchelvan 06
03 11 07 thamilchelvan 06

03 11 07 thamilchelvan 07
03 11 07 thamilchelvan 07

03 11 07 thamilchelvan 08
03 11 07 thamilchelvan 08

03 11 07 thamilchelvan 09
03 11 07 thamilchelvan 09

CRW 2
CRW 2

CRW 3
CRW 3

CRW 4
CRW 4

CRW 5
CRW 5

CRW 6
CRW 6

CRW 7
CRW 7

CRW 8
CRW 8

CRW 9
CRW 9

poddu 05 11 07 02
poddu 05 11 07 02

spt fun 05 11 07 32
spt fun 05 11 07 32

spt funeral 01
spt funeral 01

spt funeral 02
spt funeral 02

spt funeral 03
spt funeral 03

spt funeral 04
spt funeral 04

spt funeral 05
spt funeral 05

spt funeral 06
spt funeral 06

spt funeral 07
spt funeral 07

tamil-10
tamil-10

tamil-11
tamil-11

tamil-12
tamil-12

tamil-13
tamil-13

 


இறுதிவணக்க நிகழ்வு
 Found: 65 image(s) on 5 page(s). Displayed: image 31 to 45.

tamil-14
tamil-14

tamil-15
tamil-15

tamil-16
tamil-16

tamil-17
tamil-17

tamil-18
tamil-18

tamil-19
tamil-19

tamil-2
tamil-2

tamil-20
tamil-20

tamil-21
tamil-21

tamil-3
tamil-3

tamil-4
tamil-4

tamil-5
tamil-5

tamil-6
tamil-6

tamil-7
tamil-7

tamil-8
tamil-8

இறுதிவணக்க நிகழ்வு
 


Found: 65 image(s) on 5 page(s). Displayed: image 46 to 60.

tamil-9
tamil-9

thuil-10
thuil-10

thuil-11
thuil-11

thuil-12
thuil-12

thuil-13
thuil-13

thuil-2
thuil-2

thuil-3
thuil-3

thuil-4
thuil-4

thuil-5
thuil-5

thuil-6
thuil-6

thuil-7
thuil-7

thuil-8
thuil-8

thuil-9
thuil-9

urvalam-2
urvalam-2

urvalam-3
urvalam-3

02 11 07 ltte leader 01
02 11 07 ltte leader 01

02 11 07 ltte leader 02
02 11 07 ltte leader 02

02 11 07 ltte leader 03
02 11 07 ltte leader 03

02 11 07 ltte leader 04
02 11 07 ltte leader 04

02 11 07 ltte leader 05
02 11 07 ltte leader 05

 

urvalam-4
urvalam-4

urvalam-5
urvalam-5

urvalam-6
urvalam-6

urvalam-7
urvalam-7

urvalam-8
urvalam-8

 

பிரிகேடியர் சு.ப.தமிழ்ச்செல்வன்

 
Aug 14, 2008


 

பிரிகேடியர் சு.ப தமிழ்ச்செல்வன்
1967 - 2.11.2007

தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள் அமைப்பில் சு.ப.தமிழ்ச்செல்வன் 1984 ஆம் ஆண்டில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டார்.

தமிழகத்தில் விடுதலைப் புலிகளின் 4 ஆவது பயிற்சி முகாமில் அவர் பயிற்சியைப் பெற்று தமிழகத்தில் தமிழீழ தேசியத் தலைவர் அவர்களின் தனிப்பட்ட இணைப்பாளராக பணியாற்றினார்.

1986 இல் தமிழீழ தேசியத் தலைவர் அவர்கள் தமிழகத்திலிருந்து தமிழீழ தாயகம் வருவதற்கு முன் தாயகத்துக்கு வந்து களநிலைமைகள் பற்றிய தகவல்களை திரட்டி மீளவும் தமிழகம் சென்று திரும்பவும் தமிழீழ தேசியத் தலைவர் அவர்களுடன் சு.ப.தமிழ்ச்செல்வன் தாயகம் திரும்பினார். அப்போது அவரின் விடுதலைப் புலிகள் அமைப்பின் பெயர் தினேஸ் என்பதாகும்.

தேசியத் தலைவர் அவர்களுடன் தாயகம் திரும்பிய அவர், 1987 மே மாதம் யாழ்.தென்மராட்சி கோட்டப் பொறுப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டார்.
 

1991 வரை அப்பதவியில் அவர் நீடித்தார். இந்தியப் படைகளுக்கு எதிரான போரில் தென்மராட்சியில் நின்று தாக்குதல் நடவடிக்கைகளை அவர் மேற்கொண்டார்.

1991 இல் யாழ். மாவட்ட சிறப்புத் தளபதியாக செயற்பட்டார்.

1993 இல் தமிழீழ அரசியல்துறைப் பொறுப்பாளர் என்ற நிலையை அவர் பெற்று கடைசிவரை அந்தப் பொறுப்பில் இருந்தார்.

1994-1995 இல் சந்திரிகா அரசுடனான அமைதிப் பேச்சுவார்த்தையில் விடுதலைப் புலிகளின் அணிக்கு தமிழ்ச்செல்வன் தலைமை தாங்கினார்.2002 ஆம் ஆண்டு நோர்வே அனுசரணையிலான பேச்சுவார்த்தைக்குழுவில் “தேசத்தின் குரல்” அன்ரன் பாலசிங்கம் அவர்களுடன் இருந்து பின்னர் பேச்சுவார்த்தைக் குழுவின் தலைமைப்பணியை செய்து வந்தார்.

அமைதிப் பேச்சுக்களில் வெளிநாடுகளின் முதன்மைப் பிரதிநிதிகளுடன் சந்திப்புக்களை மேற்கொண்டு சிறிலங்கா அரசின் அமைதிப் பேச்சுக்களின் உண்மை முகத்தை வெளிப்படுத்தியவர் சு.ப.தமிழ்ச்செல்வன்.படைத்துறை வழியில் அவரின் செயற்பாடுகள்

1991 இல் ஆகாய கடல்வெளி நடவடிக்கையிலும்

1992 இல் சிறிலங்கா படையினரின் “பலவேகய - 02″ எதிர்ச்சமரிலும்
முதன்மையானதாக இருந்தது.

மேலும் தச்சன்காடு சிறிலங்காப் படைமுகாம் மீதான தாக்குதல்

காரைநகரில் சிறிலங்காப் படையினர் மீதான தாக்குதல்

ஆகியவற்றிலும் சு.ப.தமிழ்ச்செல்வன் அவர்கள் முதன்மைப் பங்காற்றினார்.

1991 இல் மன்னார் சிலாபத்துறை சிறிலங்காப் படைத்தளம் மீதான தாக்குதலுக்கு அவர் தளபதியாக செயற்பட்டார்.

ஆகாய கடல்வெளிச் சமரில் அவர் விழுப்புண் பட்டார்.

பூநகரி சிறிலங்கா படைத்தளம் மீதான “தவளை நடவடிக்கை”யில் பங்காற்றிய அவர் தன்னுடைய காலில் விழுப்புண் பட்டார்.

“ஒயாத அலைகள் - 03″ நடவடிக்கையில் தென்மராட்சி தனங்கிளப்பு சிறிலங்கா படைத்தளம் அழிப்பு உள்ளிட்ட தென்மராட்சிப்பகுதி மீட்புத்தாக்குதலில் கட்டளைத் தளபதியாக அவர் பங்காற்றினார்.

தன்னுடைய அரசியல் பணி மூலம் அதிகம் மக்கள் மனதில் நிறைந்தவராக சு.ப.தமிழ்ச்செல்வன் விளங்கினார்.

தாயகத்திலும் புலம்பெயர் தமிழ்மக்கள் மத்தியிலும் தமிழ்நாட்டிலும் அன்பையும் மதிப்பையும் பெற்றவராக அவர் விளங்கினார்.
அமைதி நடவடிக்கையில் தமிழினத்தின் விடுதலைக் கொள்கையில் உறுதியாக நின்று எதிரிகளின் ஏமாற்று நடவடிக்கைகளை அம்பலப்படுத்தியவர் அவர்.

மேலும் பன்னாட்டு இராஜதந்திரிகள் மத்தியில் பெருமதிப்பை பெற்றிருந்தவர் சு.ப.தமிழ்ச்செல்வன்
 

 

 

Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis