ஈழஆலயம்
     தேசத்தின் குரல்
     பிரிகேடியர்பால்ராஜ்
     பிரிகேடியர்தமிழ்செல்வன்
     மாவீரர் துயிலும் இல்லங்கள்
     மாவீரர்நாள்
     கரும்புலிகள்
     வான்வீரர்கள்
     தலைவா்படம்
     நினைவுஅலைகல்
     விடுதலையின்உயிரகள்
     உங்களுக்கு
     மதீ
     ஈழத்து MP 3 பாடல்கள்
     jegn
     அருச்சுனா படங்கள்
     எல்லாளன் திரைப்படம்
மாவீரர்களுக்கு இணையத்தில் வீரவணக்கம் - மாவீரர்நாள்


மாவீரர் நாள் 2001
 


Found: 7 image(s) on 1 page(s). Displayed: image 1 to 7.

மாவீரர் நாள் 2001
மாவீரர் நாள் 2001

மாவீரர் நாள் 2001
மாவீரர் நாள் 2001

மாவீரர் நாள் 2001
மாவீரர் நாள் 2001

மாவீரர் நாள் 2001
மாவீரர் நாள் 2001

மாவீரர் நாள் 2001
மாவீரர் நாள் 2001

மாவீரர் நாள் 2001
மாவீரர் நாள் 2001

மாவீரர் நாள் 2001
மாவீரர் நாள் 2001

   

மாவீரர் நாள் 2002
 


Found: 3 image(s) on 1 page(s). Displayed: image 1 to 3.

மாவீரர் நாள் 2002
மாவீரர் நாள் 2002

மாவீரர் நாள் 2002
மாவீரர் நாள் 2002

மாவீரர் நாள் 2002
மாவீரர் நாள் 2002

மாவீரர் நாள் 2003
 


Found: 14 image(s) on 1 page(s). Displayed: image 1 to 14.

மாவீரர் நாள் 2003
மாவீரர் நாள் 2003

மாவீரர் நாள் 2003
மாவீரர் நாள் 2003

மாவீரர் நாள் 2003
மாவீரர் நாள் 2003

மாவீரர் நாள் 2003
மாவீரர் நாள் 2003

மாவீரர் நாள் 2003
மாவீரர் நாள் 2003

மாவீரர் நாள் 2003
மாவீரர் நாள் 2003

மாவீரர் நாள் 2003
மாவீரர் நாள் 2003

மாவீரர் நாள் 2003
மாவீரர் நாள் 2003

மாவீரர் நாள் 2003
மாவீரர் நாள் 2003

மாவீரர் நாள் 2003
மாவீரர் நாள் 2003

மாவீரர் நாள் 2003
மாவீரர் நாள் 2003

மாவீரர் நாள் 2003
மாவீரர் நாள் 2003

மாவீரர் நாள் 2003
மாவீரர் நாள் 2003

மாவீரர் நாள் 2003
மாவீரர் நாள் 2003

 


மாவீரர் நாள் 2005
 Found: 15 image(s) on 1 page(s). Displayed: image 1 to 15.

மாவீரர் நாள் 2005
மாவீரர் நாள் 2005

மாவீரர் நாள் 2005
மாவீரர் நாள் 2005

மாவீரர் நாள் 2005
மாவீரர் நாள் 2005

மாவீரர் நாள் 2005
மாவீரர் நாள் 2005

மாவீரர் நாள் 2005
மாவீரர் நாள் 2005

மாவீரர் நாள் 2005
மாவீரர் நாள் 2005

மாவீரர் நாள் 2005
மாவீரர் நாள் 2005

மாவீரர் நாள் 2005
மாவீரர் நாள் 2005

மாவீரர் நாள் 2005
மாவீரர் நாள் 2005

மாவீரர் நாள் 2005
மாவீரர் நாள் 2005

மாவீரர் நாள் 2005
மாவீரர் நாள் 2005

மாவீரர் நாள் 2005
மாவீரர் நாள் 2005

மாவீரர் நாள் 2005
மாவீரர் நாள் 2005

மாவீரர் நாள் 2005
மாவீரர் நாள் 2005

மாவீரர் நாள் 2005
மாவீரர் நாள் 2005

 

   
Images per page: 
 

New images 

 


மாவீரர் நாள் 2006
 Found: 15 image(s) on 1 page(s). Displayed: image 1 to 15.

மாவீரர் நாள் 2006
மாவீரர் நாள் 2006

மாவீரர் நாள் 2006
மாவீரர் நாள் 2006

மாவீரர் நாள் 2006
மாவீரர் நாள் 2006

மாவீரர் நாள் 2006
மாவீரர் நாள் 2006

மாவீரர் நாள் 2006
மாவீரர் நாள் 2006

மாவீரர் நாள் 2006
மாவீரர் நாள் 2006

மாவீரர் நாள் 2006
மாவீரர் நாள் 2006

மாவீரர் நாள் 2006
மாவீரர் நாள் 2006

மாவீரர் நாள் 2006
மாவீரர் நாள் 2006

மாவீரர் நாள் 2006
மாவீரர் நாள் 2006

மாவீரர் நாள் 2006
மாவீரர் நாள் 2006

மாவீரர் நாள் 2006
மாவீரர் நாள் 2006

மாவீரர் நாள் 2006
மாவீரர் நாள் 2006

மாவீரர் நாள் 2006
மாவீரர் நாள் 2006

மாவீரர் நாள் 2006
மாவீரர் நாள் 2006


மாவீரர் நாள் 2007
 Found: 8 image(s) on 1 page(s). Displayed: image 1 to 8.

மாவீரர் நாள் 2007
மாவீரர் நாள் 2007

மாவீரர் நாள் 2007
மாவீரர் நாள் 2007

மாவீரர் நாள் 2007
மாவீரர் நாள் 2007

மாவீரர் நாள் 2007
மாவீரர் நாள் 2007

மாவீரர் நாள் 2007
மாவீரர் நாள் 2007

மாவீரர் நாள் 2007
மாவீரர் நாள் 2007

மாவீரர் நாள் 2007
மாவீரர் நாள் 2007

மாவீரர் நாள் 2007
மாவீரர் நாள் 2007

 
மாவீரர் நாள் 2008
 


Found: 6 image(s) on 1 page(s). Displayed: image 1 to 6.

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

 


 

Wednesday, June 16, 2010

 
 

Sep 9, 2008

 

மாவீரர் நாள் உரைகள்

எனது அன்பிற்கும் மதிப்பிற்குமுரிய தமிழீழ மக்களே!
இன்று மாவீரர் நாள்.
 
 
தமிழீழச் சுதந்திரப் போரை இந்தப் பூமிப்பந்திலே முதன்மையான விடுதலைப் போராட்டமாக முன்னிறுத்திய எமது மாவீரச் செல்வங்களை நினைவுகூரும் தூயநாள்.

ஆயிரமாயிரம் அக்கினிப் பந்துகளாக, எரி நட்சத்திரங்களாக எரிந்து, எமது விடுதலை வானை அழகுபடுத்தி, அலங்கரித்து நிற்கும் எமது சுதந்திரச்சிற்பிகளை நினைவுகூரும் புனிதநாள்.

எழுத்து வடிவம் ஒலி வடிவில் காணொளியில்எழுத்து வடிவம் காணொளியில்

எழுத்து வடிவம்

எழுத்து வடிவம்

எழுத்து வடிவம்

எழுத்து வடிவம்

எழுத்து வடிவம்

எழுத்து வடிவம்

எழுத்து வடிவம்

 

 

0 comments:


Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis